LUẬN TỬ VI NĂM 2018
GIA ĐẠO, TÌNH DUYÊN, SỨC KHỎE, SỰ NGHIỆP CỦA BẠN SẼ RA SAO?

Quẻ 2 - Thuần Khôn

Từ thời cổ xưa, các ông cha ta khi hữu sự thường xem quẻ Kinh Dịch để biết được việc hữu sự lần này có tốt hay xấu. Vậy có tổng 64 quẻ Kinh Dịch thì có một quẻ số 2 - Quẻ Thuần Khôn (坤 為 地 ) mang ý nghĩa đặc biệt. Vậy khi giải quẻ số 2 Thuần Khôn thì quẻ này Tốt hay Xấu. Chắc hẳn khi quý bạn bình giải lá số tử vi hay khi bạn gieo quẻ, xin xăm thì theo từng ngày tháng năm sinh đều có từng quẻ Kinh Dịch khác nhau. Vậy để giải đáp cho quý bạn thì tại đây Tử Vi Khoa Học xin được chia sẻ cuốn sách quẻ Thuần Khôn (quẻ số 2). Cuốn sách này sẽ giải đáp tới quý bạn về ý nghĩa quẻ Thuần Khôn là quẻ tốt hay xấu, ý nghĩa quẻ này trong cuộc sống và luận 6 hào trong quẻ số 2 Thuần Khôn này (Sơ Lục, Lục Nhị, Lục Tam, Lục Tứ, Lục Ngũ, Thượng Lục) có ý nghĩa khi gieo quẻ như thế nào. Do đó để hiểu rõ nhất thì bạn có thể nhìn tổng quan mục lục sách Thuần Khôn của chúng tôi ở phía dưới, mời bạn nghiên cứu và cùng tham luận với chúng tôi về quẻ số 2 Thuần Khôn này tại đây:

 

Quẻ 2 - Thuần Khôn -
Hãy click vào đây để gửi bình luận của bạn